‘Het is fijn als je trots kunt zijn op je werk’
Siep Stoffelsma
leidinggevende bij  ZINN
‘Zorgverleners onderschatten vaak de invloed die ze hebben’
Catrien Aarnoudse
leidinggevende bij  ZINN
‘Het gaat niet om die ene cliënt’
René van Koningsbruggen
leidinggevende bij  ZINN
‘Door TeamUp zijn medewerkers meer met elkaar in gesprek geraakt’
MAud Koijen
leidinggevende bij  ZINN
‘Dit is precies waar we het voor doen’
Henriëtte Ettema
leidinggevende bij  ZINN
‘Het leren van verhalen helpt mensen in hun werk’
Rieneke de Wit
leidinggevende bij  ZINN
‘Ik vind het heel goed dat deze modules voor iedereen beschikbaar zijn’
Mariëlle Verstegen
leidinggevende bij  ZINN
‘We kunnen steeds beter aansluiten bij de behoeften die leven’
Yfke Froentjes
leidinggevende bij  ZINN
W&T en het CCE
projecten
in cijfers
Contact & info
Sluit
Catrien Aarnoudse
‘Zorgverleners onderschatten vaak de invloed die ze hebben’
Catrien Aarnoudse werkt al vele jaren in de zorg, de laatste tijd als zelfstandig coach. Sinds vorig jaar is ze ook de CCE-coach bij TeamUp-sessies. ‘Een CCE-consultatie is een intensief traject, waarbij alle aspecten die bijdragen aan complex gedrag uitgebreid aan de orde komen. Bijvoorbeeld ook organisatorische en beleidsmatige keuzes. Een TeamUp-sessie duurt maar één uur, en dat betekent dat je je moet beperken. Je kijkt samen een e-learning-module en daarbij komen de factoren die van invloed kunnen zijn kort aan de orde. Ook zit er een beetje kennisoverdracht in dat uur, maar het voornaamste is om met elkaar het gesprek aan te gaan: wat herken je in je eigen praktijksituatie, wat betekent het voor jou en voor het team?
Focus verschuift
‘De toenemende complexiteit van zorgvragen doet een ander beroep op de medewerkers en op de teamsamenwerking. De focus verschuift van zorgtaken naar gedrag en welzijn. De vraag‘waar komt dit gedrag vandaan’ wordt belangrijk. De invloed die zorgverleners kunnen hebben op gedrag is veel groter dan ze vaak zelf beseffen. TeamUp-sessies zijn heel geschikt om dat bewustzijn te vergroten. Door met elkaar aan de hand van filmpjes naar situaties te kijken, ga je dingen zien die je in de dagelijkse drukte mist.’
Waardevolle eyeopeners
‘Het feit dat je als organisatie en als team een uur vrijmaakt voor reflectie is op zich al heel positief. En je ziet dat je - door goed aan te sluiten bij de vragen die leven in het team - ook echt iets kunt bereiken in die korte tijd. Het levert vaak waardevolle eyeopeners op, en die nemen mensen dan weer mee in hun werk. Ik ben blij dat ik op deze manier zorgverleners kan ondersteunen om te doen wat ze het liefste willen: met hun zorg bijdragen aan de kwaliteit van leven van hun cliënten.’