‘Het is fijn als je trots kunt zijn op je werk’
Siep Stoffelsma
leidinggevende bij  ZINN
‘Zorgverleners onderschatten vaak de invloed die ze hebben’
Catrien Aarnoudse
leidinggevende bij  ZINN
‘Het gaat niet om die ene cliënt’
René van Koningsbruggen
leidinggevende bij  ZINN
‘Door TeamUp zijn medewerkers meer met elkaar in gesprek geraakt’
MAud Koijen
leidinggevende bij  ZINN
‘Dit is precies waar we het voor doen’
Henriëtte Ettema
leidinggevende bij  ZINN
‘Het leren van verhalen helpt mensen in hun werk’
Rieneke de Wit
leidinggevende bij  ZINN
‘Ik vind het heel goed dat deze modules voor iedereen beschikbaar zijn’
Mariëlle Verstegen
leidinggevende bij  ZINN
‘We kunnen steeds beter aansluiten bij de behoeften die leven’
Yfke Froentjes
leidinggevende bij  ZINN
W&T en het CCE
projecten
in cijfers
Contact & info
Sluit
Henriëtte Ettema
‘Dit is precies waar we het voor doen’
Als programmaleider voor de ouderenzorg bij het CCE is Henriëtte Ettema nauw betrokken bij het project Waardigheid en Trots. Ze zegt: ‘Zolang we actief zijn in de ouderensector, en dat is toch alweer bijna vijftien jaar, merken we dat bij zorgverleners heel sterk de vraag leeft hoe om te gaan met complex probleemgedrag. Door dit project kregen we de kans om hiervoor nieuwe middelen te realiseren. Zo hebben we voor het eerst e-learning-modules ontwikkeld voor zorgverleners. Met succes, want de modules worden positief ontvangen en veel bekeken.’
Ervaringen opdoen en vasthouden
‘Er komt veel op de ouderensector af en het is een enorme uitdaging om de ervaring en inzichten die je als organisatie opdoet rond een ingewikkelde cliëntsituatie vast te houden en te borgen. Als je dan ziet dat organisaties daar toch in slagen, is dat heel erg mooi. Tijdens de landelijke dag van 11 december presenteerden zorgverleners zich aan elkaar: dit heeft een consultatietraject voor ons opgeleverd en zo zijn we ermee verder gegaan. Als ik mensen vanuit hun hart daarover hoor vertellen en als ik zie hoe blij ze ermee zijn, denk ik: dit is precies waar we het voor doen.’
Blijvend bijdragen
‘De komende tijd kijken we hoe we als CCE kunnen bijdragen aan het vervolg op Waardigheid en Trots, Thuis in het Verpleeghuis. We zullen ons daarbij blijven richten op samenwerking met de sector en het uitwisselen van kennis over probleemgedrag. Door coaching, scholing en andere deskundigheidsbevordering - zoals ons middagsymposium voor verzorgenden - verder door te ontwikkelen, blijven we aansluiten bij de vragen in het veld. We willen daarmee bijdragen aan goede kwaliteit van zorg, met name voor die mensen bij wie sprake is van complexe zorgvragen. Door deskundigheid over probleemgedrag samen te brengen, kunnen we met elkaar werken aan een goede borging van inzichten, zodat alle cliënten hiervan profiteren.’