‘Het is fijn als je trots kunt zijn op je werk’
Siep Stoffelsma
leidinggevende bij  ZINN
‘Zorgverleners onderschatten vaak de invloed die ze hebben’
Catrien Aarnoudse
leidinggevende bij  ZINN
‘Het gaat niet om die ene cliënt’
René van Koningsbruggen
leidinggevende bij  ZINN
‘Door TeamUp zijn medewerkers meer met elkaar in gesprek geraakt’
MAud Koijen
leidinggevende bij  ZINN
‘Dit is precies waar we het voor doen’
Henriëtte Ettema
leidinggevende bij  ZINN
‘Het leren van verhalen helpt mensen in hun werk’
Rieneke de Wit
leidinggevende bij  ZINN
‘Ik vind het heel goed dat deze modules voor iedereen beschikbaar zijn’
Mariëlle Verstegen
leidinggevende bij  ZINN
‘We kunnen steeds beter aansluiten bij de behoeften die leven’
Yfke Froentjes
leidinggevende bij  ZINN
W&T en het CCE
projecten
in cijfers
Contact & info
Sluit
Maud Koijen
‘Door TeamUp zijn medewerkers meer met elkaar in gesprek geraakt’
De Hapertse Kluis is een kleinschalige woonzorginstelling voor ouderen in Brabant. Manager Maud Koijen: ‘Binnen het team waren we al volop bezig met scholing op het gebied van dementie en onbegrepen gedrag. Want ook wij hebben te maken met momenten van agressie of grote onrust, waarbij je van alles probeert, maar toch geen aansluiting vindt bij een bewoner. Dat is frustrerend voor ons als zorgverleners. Je wil iemand helpen, maar het lukt even niet. Het blijft een zoektocht hoe daarmee om te gaan, dus toen ik hoorde van de mogelijkheid om TeamUp-sessies te doen zag ik dat als een mooie kans.’
Belevening en ontdekken
‘Ik heb een e-learningmodule uitgekozen met een casus die dicht bij onze eigen praktijk stond, en vervolgens hebben we het team gesplitst in drie groepen. De eerste twee sessies werden begeleid door een coach van het CCE en de derde sessie heb ik vervolgens zelf gedaan, op dezelfde manier. Alle drie de sessies gingen heel goed. Mensen konden hun verhaal kwijt en stonden echt open om van elkaar te leren. Bij scholing gaat het meestal om informatieoverdracht, maar hier gaat het veel meer om de beleving en om samen ontdekken. Mensen voelden zich enorm gehoord en gesteund, en dat heeft het team verder versterkt. We zullen zeker nog wel eens een module behandelen op de TeamUp-manier.’
Geen pasklare antwoorden
‘Door TeamUp zijn onze medewerkers meer met elkaar in gesprek geraakt en zeker ook op momenten dat het even hoog oploopt, is dat hard nodig. Je vult elkaar aan en samen bedenk je: wat werkt voor deze persoon op dit moment het beste? In ons werk bestaan geen pasklare antwoorden, je moet flexibel zijn en blijven zoeken: hoe zorgen we dat onze bewoners zich zo prettig mogelijk voelen? Dáár zijn we dagelijks mee bezig, en dat is ook het allermooiste van ons werk.’