‘Het is fijn als je trots kunt zijn op je werk’
Siep Stoffelsma
leidinggevende bij  ZINN
‘Zorgverleners onderschatten vaak de invloed die ze hebben’
Catrien Aarnoudse
leidinggevende bij  ZINN
‘Het gaat niet om die ene cliënt’
René van Koningsbruggen
leidinggevende bij  ZINN
‘Door TeamUp zijn medewerkers meer met elkaar in gesprek geraakt’
MAud Koijen
leidinggevende bij  ZINN
‘Dit is precies waar we het voor doen’
Henriëtte Ettema
leidinggevende bij  ZINN
‘Het leren van verhalen helpt mensen in hun werk’
Rieneke de Wit
leidinggevende bij  ZINN
‘Ik vind het heel goed dat deze modules voor iedereen beschikbaar zijn’
Mariëlle Verstegen
leidinggevende bij  ZINN
‘We kunnen steeds beter aansluiten bij de behoeften die leven’
Yfke Froentjes
leidinggevende bij  ZINN
W&T en het CCE
projecten
in cijfers
Contact & info
Sluit

Projecten

In de afgelopen jaren heeft het CCE binnen het programma Waardigheid en Trots vijf projecten ontwikkeld en uitgevoerd.

Digitale leermodules
Het CCE voert jaarlijks zo rond de 1400 consultaties uit; een aanzienlijk deel daarvan in de VVT. De ervaringen die we in deze consultaties hebben opgedaan geven we terug aan zorgprofessionals in de vorm van digitale leermodules. Er zijn in totaal twaalf modules gemaakt waarin telkens een onderwerp wordt behandeld dat een centrale rol speelt bij het ontstaan of blijven bestaan van probleemgedrag bij cliënten met dementie. Meer hierover >

TeamUp
Zorgprofessionals die de digitale leermodules liever in teamverband doornemen kunnen een beroep doen op CCE’s TeamUp. Een CCE-coach begeleidt het team dan op locatie, en traint indien gewenst tegelijkertijd een interne coach om de overige modules zelf te begeleiden. TeamUp biedt als grote voordelen dat het bijdraagt aan teamontwikkeling en aan een betere verankering van opgedane kennis door discussie-mogelijkheden. Om verzorgenden te bereiken voerde het CCE een succesvolle Facebook-campagne. Meer hierover >

Kijk op de Praktijk
Aan de hand van een CCE consulatie gaan we aan de slag bij de organisatie waar de consultatie plaatsvond om door middel van speelse werkvormen, in workshops, de opgedane kennis te delen. Deze manier van terugkoppeling over een consulatie, draagt eraan bij dat het eigenaarschap van de resultaten en adviezen van de consultatie bij de zorgprofessionals komt te liggen. Kijk op de Praktijk speelt zich af op afdelings- of locatieniveau.
Meer hierover >

Coaching
Aanvullend op de Kijk op de Praktijk-bijeenkomsten heeft het CCE op aanvraag coaching aangeboden. Organisaties kregen vergaande flexibiliteit in de invulling daarvan: coaching naar aanleiding van een actueel thema, een consultatie en team- of individuele coaching van zorgprofessionals. De intentie was in alle gevallen: ondersteuning bieden bij veranderingen en bewustwording te creëren bij zorgprofessionals.

Landelijke bijeenkomsten
Tijdens twee grote landelijke bijeenkomsten hebben zo’n 260 professionals in de verpleeghuiszorg, tijdens tientallen workshops geleerd van elkaars successen bij de aanpak van probleemgedrag. CCE’s partners in de zorg, werden partners van elkaar in het overdragen van ervaringen en de discussie erover. Tijdens de plenaire onderdelen werden deelnemers door CCE consulenten bijgepraat over nieuwe inzichten in relatie tot complex gedrag van cliënten.
Meer hierover >