‘Het is fijn als je trots kunt zijn op je werk’
Siep Stoffelsma
leidinggevende bij  ZINN
‘Zorgverleners onderschatten vaak de invloed die ze hebben’
Catrien Aarnoudse
leidinggevende bij  ZINN
‘Het gaat niet om die ene cliënt’
René van Koningsbruggen
leidinggevende bij  ZINN
‘Door TeamUp zijn medewerkers meer met elkaar in gesprek geraakt’
MAud Koijen
leidinggevende bij  ZINN
‘Dit is precies waar we het voor doen’
Henriëtte Ettema
leidinggevende bij  ZINN
‘Het leren van verhalen helpt mensen in hun werk’
Rieneke de Wit
leidinggevende bij  ZINN
‘Ik vind het heel goed dat deze modules voor iedereen beschikbaar zijn’
Mariëlle Verstegen
leidinggevende bij  ZINN
‘We kunnen steeds beter aansluiten bij de behoeften die leven’
Yfke Froentjes
leidinggevende bij  ZINN
W&T en het CCE
projecten
in cijfers
Contact & info
Sluit
René van Koningsbruggen
‘Het gaat niet om die ene cliënt’
‘Kijk op de Praktijk’, heten de bijeenkomsten waarin een organisatie terugkijkt op hetgeen is geleerd uit een CCE-consultatie. CCE-consulent René van Koningsbruggen begeleidde zulke bijeenkomsten. In het dagelijks leven heeft hij een eigen advies- en trainingsbedrijf: ‘Ik heb een speciale interesse voor complexe zorgsituaties: hoe kun je zorgverleners en teams ondersteunen in het omgaan daarmee? Daar gaat het bij CCE-consultaties natuurlijk ook om.’
Teamervaring
In de bijeenkomsten stond de situatie centraal van een meneer met wie het aanvankelijk erg slecht ging. ‘Tijdens de consultatie rond die cliënt hebben we gebruikgemaakt van videoanalyse. Met het team kijk je naar opnamen en samen vraag je je af: wat zie ik aan gedrag, wat voor betekenis geef ik aan dat gedrag? Zorgverleners helpen om ontdekkend te kijken: daar gaat het om. Het team trok de conclusie dat ze dingen anders konden doen, en dat leidde weer tot ander gedrag bij meneer. Het was een mooie ervaring, die het team graag wilde delen in de bijeenkomsten.’
‘Het was voor de zorgverleners bijzonder om aan verwanten van de cliënt en collega’s te presenteren hoe het proces gegaan was. Ze vonden het spannend maar tegelijkertijd fijn, want ze mochten vertellen over hun werk en over het succes dat ze hadden behaald. We hadden toestemming van de familie om opnamen van de cliënt te laten zien. Ik ben met de deelnemers gaan doen wat ik met het team ook had gedaan: samen goed kijken naar wat je nou eigenlijk ziet en daarover nadenken. Mensen vonden het leuk en nuttig om zelf ook eens te ervaren hoe goed dat werkt.’
Effect van consultatie
‘In een consultatie is de aandacht meestal gericht op één cliënt, maar vaak gaat het niet om die ene cliënt. Het is veel breder en daarom is het zo mooi als ook het effect van een consultatie veel breder is. Dat zag je hier ook gebeuren: de organisatie ging zelf stappen zetten. Als dat gebeurt, komt het een heleboel cliënten ten goede.’