‘Het is fijn als je trots kunt zijn op je werk’
Siep Stoffelsma
leidinggevende bij  ZINN
‘Zorgverleners onderschatten vaak de invloed die ze hebben’
Catrien Aarnoudse
leidinggevende bij  ZINN
‘Het gaat niet om die ene cliënt’
René van Koningsbruggen
leidinggevende bij  ZINN
‘Door TeamUp zijn medewerkers meer met elkaar in gesprek geraakt’
MAud Koijen
leidinggevende bij  ZINN
‘Dit is precies waar we het voor doen’
Henriëtte Ettema
leidinggevende bij  ZINN
‘Het leren van verhalen helpt mensen in hun werk’
Rieneke de Wit
leidinggevende bij  ZINN
‘Ik vind het heel goed dat deze modules voor iedereen beschikbaar zijn’
Mariëlle Verstegen
leidinggevende bij  ZINN
‘We kunnen steeds beter aansluiten bij de behoeften die leven’
Yfke Froentjes
leidinggevende bij  ZINN
W&T en het CCE
projecten
in cijfers
Contact & info
Sluit
Rieneke de Wit
‘Het leren van verhalen helpt mensen in hun werk’
‘We hebben ons goed afgevraagd’, vertelt CCE-bestuurder Rieneke de Wit, ‘wat wij als organisatie nou echt nog konden toevoegen. De ouderensector heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen en werd vanuit Waardigheid en Trots overspoeld met mooie projecten. Zelf waren instellingen ook bezig met ontwikkeltrajecten, want de sector heeft nooit stilgestaan. Wat wij wilden, is vanuit de positieve wetenschap dat we allemaal hetzelfde doel hebben, samen zoeken naar manieren om de sector zo goed mogelijk te bedienen als het gaat om complexe situaties en moeilijk te begrijpen gedrag.’
Leren en reflecteren
‘Ons werk begint bij consultaties rond vastgelopen situaties, die we mét alle betrokkenen weer vlot proberen te trekken. Als dat dan gelukt is, is de volgende vraag: hoe verspreiden we dit verhaal, zodat ook anderen ervan kunnen leren? Je wilt toe naar een overstijgender vorm van leren, zodat het geleerde beter blijft hangen en breder effect heeft. Wat dat betreft hebben we binnen Waardigheid en Trots veel kunnen ontwikkelen. We hebben vormen van leren en reflecteren kunnen introduceren die heel dicht bij de professionals  in de ouderenzorg liggen.’
Maatwerk leveren
‘Wat we hebben ontwikkeld en geleerd binnen Waardigheid en Trots zullen we als organisatie ook blijvend en breder inzetten. Want ook voor andere zorgsectoren zijn we aan het onderzoeken hoe we consultaties kunnen verrijken met aanvullende manieren van werken. Per sector kijken we hoe we door nauw aan te sluiten, een steeds duurzamer resultaat kunnen boeken. We willen echt maatwerk leveren: per casus, per instelling, maar ook per sector. Leren aan de hand van casuïstiek blijkt daarbij een goede basis te zijn, zeker ook in de ouderensector. De verhalen van mensen spreken zorgverleners aan, daarom doen ze hun werk juist. En het leren van verhalen helpt ze in dat werk.’