‘Het is fijn als je trots kunt zijn op je werk’
Siep Stoffelsma
leidinggevende bij  ZINN
‘Zorgverleners onderschatten vaak de invloed die ze hebben’
Catrien Aarnoudse
leidinggevende bij  ZINN
‘Het gaat niet om die ene cliënt’
René van Koningsbruggen
leidinggevende bij  ZINN
‘Door TeamUp zijn medewerkers meer met elkaar in gesprek geraakt’
MAud Koijen
leidinggevende bij  ZINN
‘Dit is precies waar we het voor doen’
Henriëtte Ettema
leidinggevende bij  ZINN
‘Het leren van verhalen helpt mensen in hun werk’
Rieneke de Wit
leidinggevende bij  ZINN
‘Ik vind het heel goed dat deze modules voor iedereen beschikbaar zijn’
Mariëlle Verstegen
leidinggevende bij  ZINN
‘We kunnen steeds beter aansluiten bij de behoeften die leven’
Yfke Froentjes
leidinggevende bij  ZINN
W&T en het CCE
projecten
in cijfers
Contact & info
Sluit
Siep Stoffelsma
‘Het is fijn als je trots kunt zijn op je werk’
Siep Stoffelsma woont in Friesland, maar werkt in Haren bij Groningen, als leidinggevende bij een woonzorgcentrum van ZINN. Op CCE’s landelijke dag van Waardigheid en Trots, op 11 december 2018, presenteerde hij met een collega een workshop over hun ervaringen met het omgaan met complex gedrag. ‘We hadden een tijd geleden een consultatie door het CCE en dat heeft veel bij ons in beweging gebracht. We zijn rond die bewoner gaan werken met rode, oranje en groene medewerkers. Groen wilde en kon deze persoon wel begeleiden, rood kon en wilde dat niet en oranje wilde wel maar kon het om de een of andere reden niet. Dat werkte heel goed: de groene medewerkers maakten de oranje mensen een beetje meer groen en de oranje medewerkers maakten de rode mensen meer oranje. De groep mensen die zorg kon verlenen werd steeds groter.’
Belevingsgerichte zorg
‘We zijn ons ook nog veel meer gaan verdiepen in belevingsgerichte zorg. Zo hebben we veel deuren op de afdeling opengedaan, zodat mensen veel vrijer kunnen rondlopen. En we hebben bijvoorbeeld ook meer overlegvormen ingericht. Ik heb hiervoor in de gehandicaptenzorg gewerkt en daar is dat veel meer ingebouwd in de organisatiestructuur. Hier was het nog meer ad hoc. Je hoeft niet lang met elkaar te praten over alles wat er speelt, maar je moet wel op gezette tijden met elkaar praten.’
Inspiratie en bezieling
‘Toen de uitnodiging kwam om een workshop te geven op de landelijke dag, voelden we ons vereerd. Het CCE is hét expertisecentrum op dit gebied, dus als je daar een bijdrage mag leveren is dat wel iets. De dag zelf was bijzonder. Je hoort inspirerende dingen en praat met allerlei mensen: dat geeft een dynamische energie. Je ziet: het kán, je kunt gewoon dingen verzinnen die werken. Dat is een bezieling die je meeneemt na zo’n dag. En het is ook mooi om te merken dat je eigenlijk al veel dingen goed doet. Natuurlijk kan het altijd beter en daar gaan we ook voor. Maar we mogen trots zijn op ons werk en dat is heel fijn.’