‘Het is fijn als je trots kunt zijn op je werk’
Siep Stoffelsma
leidinggevende bij  ZINN
‘Zorgverleners onderschatten vaak de invloed die ze hebben’
Catrien Aarnoudse
leidinggevende bij  ZINN
‘Het gaat niet om die ene cliënt’
René van Koningsbruggen
leidinggevende bij  ZINN
‘Door TeamUp zijn medewerkers meer met elkaar in gesprek geraakt’
MAud Koijen
leidinggevende bij  ZINN
‘Dit is precies waar we het voor doen’
Henriëtte Ettema
leidinggevende bij  ZINN
‘Het leren van verhalen helpt mensen in hun werk’
Rieneke de Wit
leidinggevende bij  ZINN
‘Ik vind het heel goed dat deze modules voor iedereen beschikbaar zijn’
Mariëlle Verstegen
leidinggevende bij  ZINN
‘We kunnen steeds beter aansluiten bij de behoeften die leven’
Yfke Froentjes
leidinggevende bij  ZINN
W&T en het CCE
projecten
in cijfers
Contact & info
Sluit

W&T en het CCE

Waardigheid en Trots is het programma dat het ministerie van VWS in 2015 in het leven riep om meer aandacht te geven aan zorg voor ouderen in verpleeghuizen. Daarbij stond voorop dat de cliënt een centrale positie verdient, dat samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers cruciaal is en dat verpleeghuizen ruimte kunnen bieden aan trotse medewerkers die met ambitie bouwen aan betere zorg.

Focus op zorgprofessional

Het CCE heeft in de afgelopen jaren met veel inzet, plezier en resultaat (mee)gewerkt aan projecten die onder de vlag van Waardigheid en Trots ontwikkeld en uitgevoerd werden. Onze focus lag daarbij op het versterken van de positie van de zorgprofessional, door deze te voorzien van op maat gesneden expertise op het gebied van omgaan met probleemgedrag van ouderen met dementie. De gedachte daarachter is steeds dat een zorgprofessional die de achtergronden van het gedrag van cliënten begrijpt, beter in staat is om er mee om te gaan.

We hebben onze Waardigheid en Trots projecten gericht op alle medewerkers binnen de verpleeghuiszorg: van afdelingsmanager en psycholoog tot verzorgende en helpende. Het doel was samen te zoeken naar nieuwe wegen die perspectief bieden in moeilijke situaties.