‘Het is fijn als je trots kunt zijn op je werk’
Siep Stoffelsma
leidinggevende bij  ZINN
‘Zorgverleners onderschatten vaak de invloed die ze hebben’
Catrien Aarnoudse
leidinggevende bij  ZINN
‘Het gaat niet om die ene cliënt’
René van Koningsbruggen
leidinggevende bij  ZINN
‘Door TeamUp zijn medewerkers meer met elkaar in gesprek geraakt’
MAud Koijen
leidinggevende bij  ZINN
‘Dit is precies waar we het voor doen’
Henriëtte Ettema
leidinggevende bij  ZINN
‘Het leren van verhalen helpt mensen in hun werk’
Rieneke de Wit
leidinggevende bij  ZINN
‘Ik vind het heel goed dat deze modules voor iedereen beschikbaar zijn’
Mariëlle Verstegen
leidinggevende bij  ZINN
‘We kunnen steeds beter aansluiten bij de behoeften die leven’
Yfke Froentjes
leidinggevende bij  ZINN
W&T en het CCE
projecten
in cijfers
Contact & info
Sluit
Yfke Froentjes
‘We kunnen steeds beter aansluiten bij de behoeften die leven’
‘Binnen Waardigheid en Trots richten we ons vanuit het CCE op complex probleemgedrag bij ouderen met dementie. Dat is natuurlijk bij uitstek ons werkterrein, en het is een groeiend probleem.’ Aan het woord is Yfke Froentjes, projectleider Waardigheid en Trots voor het CCE. ‘Op welke manier kunnen wij de ouderenzorg helpen zichzelf in dit opzicht te verbeteren? Uit die vraag zijn onze deelprojecten ontstaan.’
Inzichten breed delen
‘We begonnen met Kijk op de Praktijkbijeenkomsten, vanuit het besef dat het heel waardevol is om verworven inzichten binnen een instelling te verspreiden. Als we een consultatie hebben gedaan rond een cliënt en een team heeft daar mooie dingen van geleerd, dan is het goed als dat breder wordt gedeeld. En dat werkt ook zo, het heeft zinvolle bijeenkomsten opgeleverd. Maar wel minder dan we verwachtten, omdat het toch een tijdsinvestering vraagt van een organisatie. En tijd is altijd schaars in de ouderenzorg. Als het probleem bij die ene bewoner is opgelost, gaat men daarom al snel weer over tot de orde van de dag. Dat is een realiteit en daar hebben wij dus rekening mee te houden. Daarom hebben we het aanbod uitgebreid en zijn we bijvoorbeeld ook coaching gaan aanbieden. Zo hebben we in de loop der jaren aanpassingen gedaan waardoor we steeds beter kunnen aansluiten bij de behoeften die leven in het veld.’
Wisselwerking met praktijk
‘Je wilt natuurlijk graag dat organisaties leren van hun ervaring, om zo in de toekomst problemen te voorkomen en om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dat is in de praktijk best moeilijk, vanwege het tijdtekort en ook wel door personeelsverloop. Als CCE willen we ondersteunen waar we maar kunnen. Daarbij is van belang dat we zelf altijd ook een lerende en reflecterende houding hebben. Juist dát is onze expertise: in wisselwerking met de praktijk zoeken naar goede oplossingen voor complexe situaties.’